Eco One – Oplossen van problemen

 

Probleem Oorzaak Oplossing
Organische of onaangename geur Organische vervuiling in het water en/of te vuile filters Verdubbel de hoeveelheid chloor granulaat die u na elk gebruik toevoegt. Indien u nog gebruik maakt van chloortabletten controleer dan of de tablet in de chloorhouder niet op is. Als de geur na een aantal dagen nog steeds niet verdwenen is geeft u de filter cartridges een standaard reinigingsbeurt met huishoud bleek. Filter cartridges gaan juist beter filteren naarmate ze vuiler worden. Pas als de bovengenoemde chloor toevoegingen niet helpen tegen de onaangename geur, dan kan dit een teken zijn dat de filters echt te vuil zijn en toch gereinigd moeten worden.
Vuilafzettingen in het leidingwerk en de componenten Bij jacuzzi’s die voorheen op een ander wateronderhoud systeem stonden kunnen zich nog vuilafzettingen in het leidingwerk en de componenten bevinden. Deze jacuzzi’s zullen in de eerste 6 weken gevoeliger zijn voor troebel water en een onaangename geur, omdat Eco One langzaam deze afzettingen losweekt. De toevoeging van een dubbele dosering chloor granulaat na elk gebruik zou deze problemen moeten verminderen. Tevens is het advies om gedurende deze periode regelmatiger Eco One toe te voegen. Eco One zal heel langzaam alle afzettingen in het leidingwerk en de componenten doen verdwijnen. De losgeweekte vuilafzettingen komen terecht in de filter cartridges. Deze worden daardoor sneller vuil en kunnen de geur en helderheid van het water ook negatief beinvloeden. Als dit het geval is dan dienen de filter cartridges, gedurende deze eerste 6 weken, vaker dan 1x per maand een standaard reinigingsbeurt te krijgen met huishoud bleek. Als dit proces te lang duurt kunt u het versnellen door het bad te reinigen met leiding reiniger.
Schuim Olie, lotion en zeepresten Volg de instructies op voor het oplossen van schuim in uw jacuzzi. Gebruik geen Anti-schuim middel, want dit werkt niet samen met Eco One. Eco One helpt mee om schuim tegen te gaan. Als u alle adviezen tegen schuim opgevolgd heeft en het water toch nog schuimt dan is het tijd om een extra fles Eco One toe te voegen. Als ook dit het probleem niet binnen een week oplost dan bevat uw jacuzzi nog teveel vervuiling en dient u het bad te reinigen met leiding reiniger.
Troebel water Hoge calcium hardheid Als uw water een witte melkachtige waas bevat en de geur van het water verder in orde is dan is dit veelal een gevolg van een hoge calcium hardheid (> 250 ppm). Dit is normaal en kan geen kwaad. De calcium kan neerslaan in het water en de witte waas veroorzaken. U kunt het neerslaan van calcium verminderen door de alkaliniteit en pH aan de onderkant van de geadviseerde range te houden (alkaliniteit: 80-100, pH: 7.2-7.6). Om er zeker van te zijn dat de waas niet veroorzaakt wordt door vervuiling zou u een aanzienlijke hoeveelheid (2 eetlepels) chloor granulaat toe kunnen voegen. Geef het chloor vervolgens 4-5 uur de tijd en beoordeel daarna pas weer de helderheid van het water. Als het water nog steeds een witte waas heeft dan wordt deze waas niet veroorzaakt door vervuiling.
Organische vervuiling in het water en/of te vuile filters Verdubbel de hoeveelheid chloor granulaat die u na elk gebruik toevoegt. Indien u nog gebruik maakt van chloortabletten controleer dan of de tablet in de chloorhouder niet op is. Als de troebelheid na een aantal dagen nog steeds niet verdwenen is geeft u de filter cartridges een standaard reinigingsbeurt met huishoud bleek. Filter cartridges gaan juist beter filteren naarmate ze vuiler worden. Pas als de bovengenoemde chloor toevoegingen niet helpen tegen de troebelheid, dan kan dit een teken zijn dat de filters echt te vuil zijn en toch gereinigd moeten worden.
pH-waarde te hoog (> 8.0) Verlaag de pH-waarde, zodat deze weer tussen de 7.2 en 8.0 komt te liggen.
Vuilafzettingen in het leidingwerk en de componenten Bij jacuzzi’s die voorheen op een ander wateronderhoud systeem stonden kunnen zich nog vuilafzettingen in het leidingwerk en de componenten bevinden. Deze jacuzzi’s zullen in de eerste 6 weken gevoeliger zijn voor troebel water en een onaangename geur, omdat Eco One langzaam deze afzettingen losweekt. De toevoeging van een dubbele dosering chloor granulaat na elk gebruik zou deze problemen moeten verminderen. Tevens is het advies om gedurende deze periode regelmatiger Eco One toe te voegen. Eco One zal heel langzaam alle afzettingen in het leidingwerk en de componenten doen verdwijnen. De losgeweekte vuilafzettingen komen terecht in de filter cartridges. Deze worden daardoor sneller vuil en kunnen de geur en helderheid van het water ook negatief beinvloeden. Als dit het geval is dan dienen de filter cartridges, gedurende deze eerste 6 weken, vaker dan 1x per maand een standaard reinigingsbeurt met huishoud bleek te krijgen. Als dit proces te lang duurt kunt u het versnellen door het bad te reinigen met leiding reiniger.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2024

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2024
Kennisgids