pH-buffer

pH-buffer is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de pH-waarde van het water wekenlang stabiel blijft zonder dat er steeds weer pH-correcties uitgevoerd dienen te worden. pH-buffer zorgt er voor dat de ideale range van de alkaliniteit overschreden mag worden aan zowel de bovenkant als de onderkant zonder dat dit ongewenste pH-verhogingen of pH-verlagingen tot gevolg heeft (bijvoorbeeld 30 tot 120 ppm ipv 60 tot 90 ppm). Er zal hierdoor een langere tijd voorbij gaan voordat de alkaliniteit weer aangepast moet worden. Het vereenvoudigt daarom het onderhoud van het water. Het zet de pH als het ware vast en voorkomt dat deze stijgt of daalt. Pas wanneer de alkaliniteit ver onder de geadviseerde minimumwaarde daalt of ver boven de geadviseerde maximumwaarde uitstijgt zal de pH ook gaan dalen respectievelijk stijgen. Dan pas is het tijd om de alkaliniteit en de pH weer te verhogen met Alkaliniteit-verhoger of te verlagen met pH-verlager.

GEKOPIEERD VAN ALKALINITEIT: HOE WAT EN WAAROM?
Optioneel kunt u pH-buffer aan het water toevoegen. Dit middel is in staat om de pH-waarde stabiel te houden terwijl factoren zoals een iets te hoge alkaliniteit de pH-waarde proberen omhoog te trekken. Hierdoor kunt u de alkaliniteit juist bewust iets meer verhogen dan normaal. Hierdoor zal er een langere tijd overheen gaan voordat de alkaliniteit te laag wordt. Een andere functie van de pH-buffer is het ondersteunen van de alkaliniteit bij zijn taak om het water te beschermen tegen pH-verlagingen. Hierdoor mag de alkaliniteit verder dalen zonder dat de pH-waarde gaat dalen. Ook dit effect zorgt er dus voor dat er een langere tijd overheen zal gaan voordat de alkaliniteit een waarde aanneemt waarbij hij weer verhoogd moet worden. De range waarin de alkaliniteit zich mag begeven wordt dus flink veruimd. De pH-buffer zal er ook voor zorgen dat u geen pH-verlager meer nodig zult hebben. U hoeft enkel nog de alkaliniteit zo nu en dan te verhogen naar de nieuwe ideale waarde (= ideale waarde in een systeem zonder pH-buffer + ongeveer 20 ppm) en u kunt vervolgens wachten tot de alkaliniteit onder de 50 ppm zakt alvorens u de alkaliniteit wederom verhoogt. De pH-buffer zal de pH-waarde wekenlang vastzetten en de pH-waarde zal pas weer gaan dalen als de alkaliniteit onder de 50 ppm daalt. Doordat zowel de alkaliniteit als de pH op dat moment een verhoging kunnen gebruiken heeft u enkel nog maar alkaliniteit-verhoger nodig. Deze verhoogt namelijk zowel de alkaliniteit als de pH. U heeft voor het onderhoud van uw water dan dus geen pH-verlager meer nodig (enkel nog eenmalig na volledige verversing van het water).

Dosering
Voeg 85 gram (gebruik keukenweegschaal) toe per 100 liter water met alle massagepompen op de hoogste stand en laat de massagepompen gedurende 30 seconden na toevoegen doordraaien. In onderstaande tabel kunt u de exacte dosering vinden voor uw specifieke SilverSpas model.

Model Inhoud (liter) Dosering pH-buffer (gram)
SilverSpas 3 833 liter 708 gram
SilverSpas 4 833 liter 708 gram
SilverSpas 4XL 1136 liter 966 gram
SilverSpas 6 1230 liter 1046 gram
SilverSpas 6XL 1609 liter 1368 gram
SilverSpas 7 1230 liter 1046 gram

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2021

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2021
Kennisgids