pH-verhoger (pH+)

pH-verhoger dient om de pH-waarde van het water direct te verhogen. Alkaliniteit-verhoger kan hier echter ook voor gebruikt worden, omdat bij een hogere alkaliniteit de pH-waarde indirect vanzelf zal gaan stijgen. Alleen als een te lage pH-waarde gepaard gaat met een hoge alkaliniteit zou u pH-verhoger kunnen gebruiken. Dit komt echter weinig voor.

Dosering
Er is geen vast doseer advies te geven voor het verhogen van de pH. Het verhogen van de pH is namelijk van diverse factoren afhankelijk zoals de hoogte van de alkaliniteit en de hoeveelheid andere pH-buffers in het water.

Voor specialisten: Met behulp van het flesje met de code R-0016 uit de Taylor® testkit kunt u wel vrij nauwkeurig bepalen hoeveel pH-verhoger u dient toe te voegen om de gewenste pH-waarde te krijgen. De Taylor® testkit houdt namelijk rekening met de alkaliniteit en andere aanwezige pH-buffers in het water.

Kennersgeheimen onthuld!
Download de Jacuzzi Kennisgids 2021

  • Wat kost een jacuzzi echt
  • Voorkom een miskoop
  • Herken de energieslurpers
  • 30 kritische vragen aan de verkoper
  • Meer dan 25.000x gedownload

Download Jacuzzi Kennisgids 2021
Kennisgids